youtube T-ONE
Shopping metalsheet

ผลิตภัณฑ์โครงหลังคาและโครงสร้างสำเร็จรูป V-TRUSS


        หากพูดถึงการสร้างบ้าน โครงสร้างและ“โครงหลังคา”เป็นส่วนประกอบหลักที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า โครงสร้างนั้นเป็นสิ่งกำหนดรูปทรง ขนาดและความแข็งแรงของบ้าน โครงหลังคาต้องทำหน้าที่รองรับวัสดุมุงที่ช่วยป้องกันทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากทุกสภาพอากาศ ทั้งแดด ฝน ดังนั้นบ้านที่ดีจึงต้องเริ่มจากโครงสร้างที่แข็งแรง


ผลิตภัณฑ์โครงหลังคาและโครงสร้าสำเร็จรูป V-TRUSS
ทรงหลังคาแบบต่างๆ


ทรงผสม

ทรงผสม(Choss Hip)


ทรงหมาแหงน

ทรงหมาแหงน(Mono Slope)
ทรงหน้าจั่ว

ทรงหน้าจั่ว(Gable)


ทรงปั้นหยา

ทรงปั้นหยา(Hip)โครงสร้างแบบต่างๆ


วิเวียน
วิเวียน(Vivain)

พื้นที่ใช้สอย 81 ตร.ม.


ไลรีย์
ไลรีย์(Riley)

พื้นที่ใช้สอย 42 ตร.ม.


แกริค
แกริค(Garrick)

พื้นที่ใช้สอย 32 ตร.ม.

etail-vtruss