youtube T-ONE
Shopping metalsheet

ผลิตภัณฑ์สกรูเหล็ก


       ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับหลังคาเหล็ก ทั้งแบบหัวเจาะปลายสว่านเพื่อใช้กับแปเหล็กและหัวเจาะสำหรับแปไม้ที่มีร่องรายขี้ไม้ที่ช่วยให้การเจาะดีขึ้น พร้อมด้วย “ Metal Cap” และชีลยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดีเยี่ยม


screw_headสกรูเหล็ก ที-ฟอร์ม คลาส2

T-form


รูปแบบ การยึดเจาะ การใช้งาน
t-form1

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65

การยึด1

สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงสันลอนเข้ากับแปเหล็กโดยไม่ต้องมีการเจาะนำ

t-form2

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65

การยึด2

สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงสันลอนเข้ากับแปเหล็กโดยไม่ต้องมีการเจาะนำ

t-form3

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65

การยึด3

สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงสันลอนเข้ากับแปไม้โดยไม่ต้องมีการเจาะนำ

t-form4

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65

การยึด4

สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงท้องลอนเข้ากับแปเหล็กโดยไม่ต้องมีการเจาะนำ

t-form5

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65

การยึด5

สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงท้องลอนเข้ากับแปไม้โดยไม่ต้องมีการเจาะนำ

t-form6

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65

การยึด6

สำหรับยึดช่วงทับซ้อนของแผ่นฟลังคาให้แนบสนิทและสวยงามสกรูเหล็ก แอคเซล คลาส3

ACCEL       ถึงแม้ว่าจะเลือกใช้แผ่นเมทัลชีท มีความเหนียว ทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช้วัสดุสกรูที่เหมาะสม มีคุณภาพดีและ ทีมงานติดตั้งหลังคาที่มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทก็มีความสำคัญ จะพบว่าการเลือกใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้การทำงานกระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่น ไม่แข็งแรงดีพอหากเลือกใช้วัสดุสกรูที่มีคุณภาต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิมเกิดการกัดกร่อน ในบริเวณที่ ยิงสกรูและเหนี่ยวนำให้แผ่นเมทัลชีทผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่ายaccel1